Projekt „Firestart” jest zlotem maniaków airsoftu, czyli zabawy w starcia zbrojne przy użyciu replik broni palnej w skali 1:1 strzelających plastikowymi kulkami kalibru 6mm. Jest to ciekawa forma aktywnego spędzenia wolnego czasu rozwijająca zarówno cechy fizyczne uczestników jak i również wymagająca zdolności współpracy w zespole oraz przewidywania zachowań przeciwnika. Airsoft nie jest pochwałą wojny ani żadnej innej formy przemocy z użyciem broni palnej, a co więcej, uświadamia on uczestnikom, jak niebezpieczne dla ludzkiego życia są konflikty zbrojne. Projekt „Firestart” ma więc na celu propagowanie airsoftu jako formy spędzania czasu, integrację maniaków uprawiających to hobby, a przy okazji zwrócenie uwagi na współczesne problemy jak wojny, terroryzm, pogoń za zyskiem nawet za cenę ludzkiego życia itp.

 

Projekt "Firestart" odbędzie się już po raz trzeci, ale wiele aspektów zostanie zmienionych i dostosowanych do nowych potrzeb. Nowy "Firestart" będzie więc połączeniem tradycji z nowymi rozwiązaniami:

 

 

1. Stary - nowy organizator:

Stowarzyszenie Airsoftowe "Legion VII" występuje po raz pierwszy oficjalnie jako organizator imprezy. Do tej pory zlot był organizowany przez luźną grupę airsoftowców z Kostrzyna nad Odrą, okolic, a także Złotoryi. Po drugiej edycji powstał "Legion VII", do którego wstąpiła zdecydowana większość dawnych organizatorów, m.in. autor tła fabularnego, twórca nazwy, autorzy mechaniki gry oraz strony internetowej, a także ludzie odpowiedzialni za relacje z miejscową administracją. Filary dawnej grupy organizacyjnej wspierają teraz "Legion VII", który ponadto zasilony został potężnym zastrzykiem "świeżej krwi" gotowej do przygotowania imprezy i zadbania o jej właściwy przebieg.

 

2. Cykliczność imprezy:

Projekt "Firestart" - mimo że odbył się dwa razy - nie od początku był organizowany z zamiarem jego powtórzenia. W 2009r. chodziła nam po głowie tylko jedna impreza, a o jej powtarzaniu nikt nie myślał. Dopiero pół roku po zakończeniu pierwszej edycji padł zupełnie nowy pomysł zrobienia zlotu jeszcze ten jeden raz.

Gdy powstał "Legion VII", jego członkowie doszli do wniosku, że nasze dzieło należy ciągle kontynuować i ulepszać. W związku z tym Projekt "Firestart" nie jest już planowany tylko doraźnie na jedną edycję bez zastanawiania się "Co dalej?", ale dołożymy wszelkich starań, by na stałe zagościł on w kalendarzu airsoftowców.

 

3. Międzynarodowy charakter:

Projekt "Firestart" już przy pierwszej edycji był pomyślany jako zlot polsko-niemiecki. Położenie Kostrzyna na pograniczu stwarza możliwość integracji nie tylko polskiego środowiska airsoftowego, ale również nawiązania kontaktu oraz wymiany doświadczeń z grupami zza Odry i Nysy uprawiające to hobby. Integracja polskiego i niemieckiego środowiska airsoftowego należy więc od początku do naszych głównych celów. Jak pokazuje doświadczenie z poprzednich edycji zlotu, wspólna pasja łączy ludzi z różnych krajów często nawet mimo trudnych, jednakże możliwych do przezwyciężenia barier językowych, a Projekt „Firestart” jest już znaną i lubianą w Niemczech imprezą.

 

4. Teren:

Zlot odbywał się dotychczas na terenie Muzeum Twierdzy Kostrzyn, gdzie dziś znajdują się ruiny zniszczonej w ramach radzieckiej ofensywy z 1945r. Starówki. Dzięki życzliwości dyrekcji Muzeum gracze mogli oddawać się swej pasji zmagając się w ruinach miejskich, będąc jednak zmuszonym do walki na uliczkach z powodu niedostępności większości z gęsto porośniętych obiektów. Ponadto frekwencja z 2010r. (118 uczestników) sprawiła, że gęstość graczy była zbyt duża przy ograniczonej powierzchni starówki. W związku z tym faktem sama rozgrywka zostanie przeniesiona na dawny wojskowy poligon znajdujący się w okolicy Kostrzyna.

 

5. Atrakcje oferowane uczestnikom:

Zgodnie z tradycją nie ograniczamy się do zorganizowania samej rozgrywki. Uczestnicy ponownie będą mogli wziąć udział w konkursie strzeleckim z replik airsoftowych. Nowością jest również fakt, że Projekt "Firestart" został oficjalnie częścią festynu miejskiego "XII Dni Twierdzy Kostrzyn". Nasza współpraca z Muzeum Twierdzy trwa więc nadal, a zmieniła tylko swój charakter. Dla uczestników oznacza to, że będą mogli odwiedzić festyn miejski i korzystać ze wszelkich jego atrakcji, m.in. z niespodzianki, którą przygotowujemy sami...

 

Tak więc w imieniu Stowarzyszenia Airsoftowego "Legion VII" zapraszamy wszystkich chętnych na imprezę.

 

 

 

 

INFORMACJE O ZLOCIE

Strona internetowa zlotu Projekt "Firestart" oraz wszelkie zawarte na niej materiały stanowią własność tworzących ją Legionistów. Kopiowanie oraz używanie do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem wymaga zgody autorów.

NATO RAINBOW ARMY EAGLE PETROL