Projekt pod kryptonimem „Firestart” zakładał stworzenie nowego rodzaju paliwa, którego produkcja bazowałaby głównie na surowcach roślinnych. Odpowiednie połączenie glonów, roślin lądowych, wody oraz nieznanej bliżej substancji chemicznej powodowało, że w specjalnie zaprojektowanych kanistrach poddanych działaniu odpowiedniej dawki promieni słonecznych zachodziły reakcje potrzebne do powstania niezwykle wydajnego paliwa.

 

Wynalazek ten jest dziełem ś.p. profesora Ericha Orłowskiego, który rozpoczął swą pracę w jednym z berlińskich instytutów naukowych, po czym nawiązał współpracę z wojskiem i kontynuował swe badania w kostrzyńskim garnizonie wojsk NATO. Po zamachu terrorystycznym z 4 lipca 2009roku i po śmierci profesora wszelki słuch o badaniach zaginął. Więcej informacji można znaleźć w dziale „Historia”, a dalszy bieg wydarzeń śledzić na bieżąco w dziale „Aktualności”

 

Erich Orłowsky - na kilka godzin przed śmiercią.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Strona internetowa zlotu Projekt "Firestart" oraz wszelkie zawarte na niej materiały stanowią własność tworzących ją Legionistów. Kopiowanie oraz używanie do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem wymaga zgody autorów.

(Wszelkie przedstawione na stronie informacje są fikcyjne. W rzeczywistości nie istnieją żadne związki pomiędzy nimi a prawdziwymi podmiotami)