"The Rainbow Army" to organizacja terrorystyczna mająca na celu ochronę środowiska. Główny obszar działania organizacji to Europa, choć zdarzały się akcje w Ameryce Płn. lub na Bliskim Wschodzie. Główne metody działania to zwykły sabotaż w nieekologicznych przedsiębiorstwach: opóźnienia produkcji, niszczenie maszyn. Rzadziej dochodzi do porwań dyrektorów i niszczenia ich mienia. Akcje na większą skalę organizacja podejmuje tylko w wyjątkowych przypadkach.

 

Struktura organizacji jest bardzo zdecentralizowana. Nie ma jednego lub kilku decydujących przywódców, a istnieje za to wiele mniejszych komórek terrorystycznych działających na własną rękę, a współdziałających ze sobą tylko w razie konieczności przeprowadzenia większych operacji. Stosują taktykę "roju pszczół", który po udanej akcji rozprasza się znowu, co utrudnia ściganie poszczególnych sprawców.

 

Ważniejsi członkowie są znani organom ścigania, ale tak naprawdę tylko pod wieloma fałszywymi tożsamościami. Spośród reszty bojowników wyróżniają się jedynie faktem udzielania się w internetowych wypowiedziach propagandowych, więc właściwie nie wiadomo, czy pełnią oni jakieś role przywódcze. Żadnych dokładniejszych informacji o nich nie udało się nigdy uzyskać. W zasadzie przypuszcza się, że ugrupowanie nie ma przywódców formalnych, komórki organizacji łączy po prostu wspólny cel, a organizacja działa na zasadzie "leaderless resistance".

 

Finansowanie i zaopatrzenie organizacji opierało się na współpracy z międzynarodową organizacją ekologiczną „The Mother Earth”. „The Rainbow Army” działała zawsze po nieudolnych próbach pokojowych negocjacji prowadzonych przez „The Mother Earth”, która sponsorowała potajemnie akcje terrorystyczne. Dzięki temu komórki "The Rainbow Army" miały fundusze na zakup broni i innego sprzętu potrzebnego do zamachów terrorystycznych. Dowód na związki obu organizacji uzyskano podczas przesłuchania Mike'a Hawkinsa, jednego z głównych aktywistów organizacji, który wskazał kanały finansowania. Wszelkie środki "The Mother Earth" w europejskich i amerykańskich bankach zostały więc zamrożone, co zlikwidowało zaplecze "The Rainbow Army" wpędzając ją w poważne kłopoty finansowe wręcz paraliżujące działalność na większą skalę.

  RAINBOW ARMY

Strona internetowa zlotu Projekt "Firestart" oraz wszelkie zawarte na niej materiały stanowią własność tworzących ją Legionistów. Kopiowanie oraz używanie do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem wymaga zgody autorów.

NATO RAINBOW ARMY EAGLE PETROL

(Wszelkie przedstawione na stronie informacje są fikcyjne. W rzeczywistości nie istnieją żadne związki pomiędzy nimi a prawdziwymi podmiotami)